Een ‘interventie’ is een handeling van een verloskundige of arts die letterlijk betekent dat ze tussenkomen in het geboorteproces om te helpen bij de bevalling van je baby.

Er zijn verschillende manieren waarop een interventie kan plaatsvinden. De meest voorkomende zijn ondersteunde bevalling door een tang of een vacuüm (ventouse) cup, een episiotomie of een geïnduceerde bevalling.

Wat de gebruikte methode ook is, er vindt een interventie plaats wanneer duidelijk wordt dat je zonder enige vorm van hulp niet kunt bevallen of je baby in nood verkeert en sneller geboren moet worden.

De hartslag van je baby wordt tijdens de bevalling gecontroleerd om te kijken of er tekenen zijn dat de baby in nood verkeert en dat er iets moet worden gedaan. Je moet al deze methoden tijdens je zwangerschap met je verloskundige of arts bespreken, zodat je begrijpt waarom ze in overweging kunnen worden genomen.

Als je gezond bent en de zwangerschap en bevalling normaal zijn, heb je waarschijnlijk geen tussenkomst nodig.

Begeleide bevalling

Een geassisteerde bevalling, ook wel een ‘instrumentele bevalling’ genoemd, is wanneer je arts je zal helpen bij het geboorteproces door instrumenten zoals een ventouse (vacuümextractor) of een tang te gebruiken om je te helpen bij de bevalling.

Zowel ventouse als tang zijn veilig en worden alleen gebruikt wanneer dat nodig is voor jou en je baby.

Episiotomie

Een episiotomie is een procedure die wordt uitgevoerd tijdens de bevalling waarbij een kleine snee wordt gemaakt om je vagina te verwijden om te helpen bij de bevalling.

Ook interessant om te lezen:  Wat zijn contracties van Braxton Hicks?

Een episiotomie kan worden aanbevolen als je baby een aandoening ontwikkelt die bekend staat als ‘foetale nood’, waarbij de hartslag van de baby vóór de geboorte aanzienlijk toeneemt of afneemt.

Een andere reden om een ​​episiotomie uit te voeren, is wanneer het nodig is om je vagina te verwijden, zodat instrumenten, zoals een pincet of een ventouse, kunnen worden gebruikt om te helpen bij de bevalling.

Geïnduceerde arbeid

Soms kan je arts aanbevelen om de bevalling op te wekken – deze kunstmatig aan te brengen in plaats van te wachten tot het begint. De redenen voor het opwekken van een baby kunnen een meerlinggeboorte, diabetes, nierproblemen, hoge bloeddruk of een zwangerschap van meer dan 41 weken zijn.

Als de bevalling wordt geïnduceerd, is het belangrijk dat je deze procedure met de arts of verloskundige bespreekt. Het voordeel van geïnduceerd worden moet opwegen tegen de risico’s. Een inductie van de bevalling brengt enkele risico’s met zich mee, er is bijvoorbeeld een hoger risico op pincet of vacuümbevalling en keizersnede.