Cetirizinedihydrochloride is de werkzame stof van Cetirizine EG. Cetirizine EG is een antiallergisch geneesmiddel. Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Cetirizine EG bestemd voor de verlichting van: neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische rhinitis.

Wat doet cetirizine met je lichaam?

Cetirizine is een anti-allergiemedicijn. Bij allergie, zoals hooikoorts, door allergie ontstoken ogen of neus, jeuk en netelroos. Werkt na ongeveer een uur. De werking houdt een dag aan.

Kan cetirizine kwaad?

Cetirizine vermindert allergieklachten, zoals een loopneus, huidirritatie en irritatie van de ogen. Naast de bedoelde werking kunnen bijwerkingen van cetirizine optreden. De meeste bijwerkingen ontstaan aan het begin van de behandeling en worden minder of gaan vanzelf voorbij.

Wat is de indicatie van de werkzame stof cetirizine?

Cetirizine dihydrochloride is de werkzame stof van Cetirizine 2HCl Sandoz 10 mg. Cetirizine 2HCl Sandoz 10 mg is een geneesmiddel tegen allergie. chronische netelroos (chronische idiopathische urticaria). Vertel het uw arts als u zich na 3 dagen niet beter voelt of als u zich slechter voelt.

Hoeveel cetirizine mag je maximaal per dag?

Twee keer per dag 2,5 mg cetirizine. Dit staat gelijk aan twee keer per dag 2,5 ml drank (1 mg/ml). Volgens het Kinderformularium van het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) is de dosering doorgaans 0,5 mg per kg lichaamsgewicht, verdeeld over twee doses. De maximale dosering is 5 mg per dag.

Hoe lang kun je antihistamine gebruiken?

Je kunt antihistaminica ook chronisch gebruiken, bijvoorbeeld bij een allergie voor huismijt, tijdens het pollenseizoen, of als je merkt dat je minder jeuk heeft als je ze gebruikt. Ben je allergisch voor pollen en grassen, begin dan met innemen van antihistaminica ruim vóórdat het gras- of pollenseizoen begint

Wat doet antihistamine in ons lichaam?

Antihistaminica zijn medicijnen die kunnen helpen als u een allergie heeft. Antihistaminica kan ook helpen bij klachten zoals reisziekte, maagklachten en hoesten. Als de antihistaminica niet goed werkt, is het mogelijk om te starten met immunotherapie.

Ook interessant om te lezen:  Kan acupunctuur pijn doen?

Wat gebeurt er als je teveel cetirizine slikt?

Verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, malaise, mydriase, jeuk, rusteloosheid, sedatie, slaperigheid, stupor, tachycardie, tremor en urineretentie. Zie voor meer informatie over symptomen en behandeling de stofmonografie cetirizine op vergiftigingen.info.

Hoeveel antihistamine mag je per dag?

Standaarddosering die in Nederland wordt gebruikt bij de behandeling van chronische urticaria is voor cetirizine, ebastine en rupatadine 10mg / dag. Voor fexofenadine is dit 180mg / dag en voor levocetirizine en desloratadine 5mg / dag.

Is antihistamine slecht voor je?

De tabletten dienen met een glas vloeistof te worden doorgeslikt. De tablet kan verdeeld worden in twee gelijke doses. De duur van de behandeling is afhankelijk van het type, de duur en het verloop van uw klachten en wordt vastgesteld door uw arts. Heeft u te veel van Cetirizine EG ingenomen?

Hoe wordt cetirizine toegediend?

De tabletten dienen met een glas vloeistof te worden doorgeslikt. De tablet kan verdeeld worden in twee gelijke doses. De duur van de behandeling is afhankelijk van het type, de duur en het verloop van uw klachten en wordt vastgesteld door uw arts. Heeft u te veel van Cetirizine EG ingenomen?

Wat is beter loratadine of cetirizine?

Is Zyrtec hetzelfde als cetirizine?

Cetirizine is sinds 1987 internationaal op de markt. Het is zonder recept verkrijgbaar onder de merknamen Hooikoortstablet Cetirizine, Allergietablet cetirizine, Prevalin Allerstop, Reactine en Zyrtec en als het merkloze Cetirizine in tabletten en in drank.

Hoe lang duurt het voordat allergie pillen werken?

Bij allergie, zoals hooikoorts, door allergie ontstoken ogen of neus, jeuk en netelroos. Werkt na ongeveer een uur. De werking houdt een dag aan.

Wat is de beste antihistamine?

Hooikoorts tabletten die antihistamines bevatten, werken het beste. Dat zijn bijvoorbeeld tabletten met acrivastine, cetirizine, clemastine en loratadine. De meeste mensen gebruiken cetirizine hooikoorts tabletten of loratadine hooikoorts tabletten.