Een glas water met zout laten drinken om het braken op te wekken….Adviezen bij schoonmaakmiddelen op petroleumbasis zoals terpentine, lampenolie of wasbenzine:Niet laten braken.Niets laten eten of drinken.Direct naar een arts

Wat moet je doen als je terpentine hebt ingeslikt?

Laat het kind nooit braken als je niet weet wat het heeft ingeslikt….Adviezen bij schoonmaakmiddelen op petroleumbasis zoals terpentine, lampenolie of wasbenzine:Niet laten braken.Niets laten eten of drinken.Direct naar een arts

Is terpentine dodelijk?

STOT bij herhaalde blootstelling : Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde blootstelling (Inademen). Gevaar bij inademing : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Kan je ziek worden van terpentine?

Je kunt door het inademen van een grote hoeveelheid VOS last krijgen van luchtwegirritatie, duizeligheid, misselijkheid en een dronken gevoel. Als je dag in dag uit veel VOS inademt, kun je uiteindelijk hersenschade oplopen. Dit heet het Organo Psycho Syndroom (OPS), ofwel schildersziekte.

Wat moet je doen als iemand een schoonmaakmiddel heeft gedronken?

BehandelingNiets te drinken geven, want dit leidt tot schuimvorming en overgeven.De mond spoelen of bij een klein kind reinigen met een nat washandje.Iets vettigs te eten geven, om het schuim neer te slaan (bvb: boterham met boter of koek).Indien toch hoesten optreedt: een arts raadplegen.

Wat te doen bij inslikken giftige stof?

Wat doe je bij een vergiftiging?Stop zo mogelijk de verdere blootstelling van het slachtoffer aan de gevaarlijke stof.Bij branderig gevoel of pijn: laat het slachtoffer de mond spoelen met water en dit vervolgens uitspugen.Bel of laat 112 bellen: … Bel in overige gevallen direct met de huisarts of de spoedpost.

Wie bellen bij vergiftiging?

Eerste hulp bij vergiftiging hangt af van de ernst van de symptomen die het slachtoffer heeft. Bij ernstige verschijnselen (bewusteloosheid, ademhalingsproblemen of ernstige chemische brandwonden) ga je eerst 112 bellen en bij minder ernstige verschijnselen help je eerst je slachtoffer en bel je daarna 112

Ook interessant om te lezen:  Wat zijn leuke Buitenspeelspelletjes?

Kun je hoofdpijn krijgen van terpentine?

Korte blootstelling aan een hoge concentratie oplosmiddel kan leiden tot een soort van dronkemansgevoel. De symptomen zijn misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en hartkloppingen

Kun je ziek worden van verflucht?

Zet onmiddellijk na het schilderen alle ramen en deuren open (met nadruk op NA en niet tijdens, anders droogt de verf te snel). Vergeet je toch onmiddellijk alles open te zetten om te verluchten, dan blijft de geur meer in de verf zitten en kan het dagen tot weken duren vooraleer de geur helemaal weg is

Hoe lang blijven verfdampen hangen?

Zet onmiddellijk na het schilderen alle ramen en deuren open (met nadruk op NA en niet tijdens, anders droogt de verf te snel). Vergeet je toch onmiddellijk alles open te zetten om te verluchten, dan blijft de geur meer in de verf zitten en kan het dagen tot weken duren vooraleer de geur helemaal weg is

Wat gebeurt er als je allesreiniger drinkt?

Wat moet je doen als je azijn hebt gedronken?

Wanneer je kind toch een bijtende stof heeft ingeslikt, spoel dan de mond en keelholte zo snel mogelijk met water. Laat je kind vervolgens melk of water drinken om de bijtende stof te verdunnen. Moedig je kind vooral niet aan om te braken; dit kan de verwondingen verergeren

Wat te doen bij inslikken wasmiddel?

Als het wasmiddel is ingeslikt, het kind een beetje water laten drinken en daarna iets vettigs te eten te geven, bijvoorbeeld een klontje boter. Als dit snel na de inname gebeurt, dan kan het de inwerking van het wasmiddel verkorten en daarmee schade beperken. Laat het kind niet braken!