Tijdens het verlof betaalt uw werkgever minimaal 70% van uw salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, ontvangt u het minimumloon.

Wie betaalt het zorgverlof?

De werkgever is verplicht het zorgverlof te geven. Ook is deze verplicht om tenminste 70% van het loon door te betalen.

Wat valt onder kort zorgverlof?

Kortdurend zorgverlof neem je op als je je zieke kind, je zieke partner of je ouders moet verzorgen. Je kunt dit verlof ook opnemen wanneer je moet zorgen voor een goede vriend of ander familielid. Je verlof is maximaal 2 keer het aantal uren dat je per week werkt.

Kun je vrij krijgen voor mantelzorg?

In Nederland kennen we verschillende verlofregelingen voor mantelzorgers. De belangrijkste bij mantelzorg zijn het kortdurend zorgverlof en het langdurig zorgverlof. Een leidinggevende kan deze verlofregelingen als oplossing aandragen bij medewerkers die mantelzorg verlenen.

Is zorgverlof per kalenderjaar?

Hoe lang langdurend zorgverlof Per 12 maanden heeft u recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Is in uw arbeidsovereenkomst afgesproken dat u 32 uur per week werkt? Dan kunt u dus in 12 maanden 192 uur langdurend zorgverlof opnemen.

Wat valt er onder kort verzuim?

Calamiteitenverlof of kort verzuim is het recht op kort verlof als je door een onverwachte noodsituatie niet kunt werken. Denk aan de bevalling van je partner, overlijden van een direct familielid of om een ziek kind van school te halen.

Welke rechten heb je als je mantelzorger bent?

Rechten en plichten van de mantelzorgerals ouder: de verzorging, opvoeding en begeleiding van een jong kind. … als partners onderling: voor een korte tijd persoonlijke verzorging geven (zoals wassen en helpen met naar de wc gaan)als huisgenoten onderling: huishoudelijke taken, zoals afwassen en schoonmaken.

Ook interessant om te lezen:  Wat is een vertraagde ontwikkeling?

Wat krijg je als mantelzorger?

Je bent een mantelzorger wanneer je: zorg biedt aan iemand die omwille van ziekte, handicap, ouderdom een psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek ondersteuning nodig heeft. een affectieve band hebt met de persoon voor wie je zorgt. Je moet dus geen familie zijn om mantelzorger te zijn.

Hoe word ik mantelzorger voor mijn moeder?

Je bent een mantelzorger wanneer je: zorg biedt aan iemand die omwille van ziekte, handicap, ouderdom een psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek ondersteuning nodig heeft. een affectieve band hebt met de persoon voor wie je zorgt. Je moet dus geen familie zijn om mantelzorger te zijn.