Eerste hulp bij vergiftiging hangt af van de ernst van de symptomen die het slachtoffer heeft. Bij ernstige verschijnselen (bewusteloosheid, ademhalingsproblemen of ernstige chemische brandwonden) ga je eerst 112 bellen en bij minder ernstige verschijnselen help je eerst je slachtoffer en bel je daarna 112

Hoe weet je of je vergiftigd bent?

Hoe herken ik vergiftiging? Dat hangt sterk af van de soort stof en de hoeveelheid. Mogelijke verschijnselen zijn: misselijkheid, braken, huiduitslag, benauwdheid, hartritmestoornissen, verwardheid, bewusteloosheid en zelfs de dood.

Welke 4 soorten vergiftiging zijn er?

Denk bijvoorbeeld aan vergiftiging door medicijnen, planten of schoonmaakmiddelen….VergiftigingVaste stoffen: medicijnen, drugs, bepaalde planten, vaatwas tabletten.Vloeibare stoffen: vloeibare medicijnen, allesreiniger, gootsteenontstopper of alcohol.Gassen: koolmonoxide, chloorgas of uitlaatgassen

Waar denk je het eerst aan als er sprake is van vergiftiging?

Het slachtoffer heeft een giftige stof binnengekregen of een overdosis ingenomen. Onschuldige klachten zoals jeuk, een droge mond, wazig zien en pijn. Bij een ernstige situatie kunnen verschijnselen optreden als verwardheid, onrust, ademhalingsproblemen, hartritmestoornissen en bewusteloosheid.

Wat zijn de symptomen van koolmonoxide?

Als u CO inademt kunt u klachten krijgen zoals hoofdpijn, misselijkheid en moeheid. Als u te veel CO inademt kun u bewusteloos raken of overlijden. Koolmonoxide kan ontstaan in een verbrandingstoestel zoals cv-ketel, geiser of gaskachel en zich door de woning verspreiden

Wat te doen bij gevaarlijke stoffen op de huid?

Gebruik bij voorkeur spoelvloeistof of anders lauw water. Spoel de huid tenminste 45 minuten met lauw water of spoel totdat een zorgprofessional het overneemt….Bel of laat 112 bellen:Bij ernstige brandwonden.Als het slachtoffer benauwd is.Als het slachtoffer suf wordt of buiten bewustzijn raakt.

Hoe lang blijft gif in je lichaam?

Gelukkig is de opname van CO een evenwichtsreactie: in een CO-vrije ruimte wordt de CO weer vervangen door zuurstof. Dit gaat erg traag: pas na 4 uur is de helft van de CO verdwenen.

Ook interessant om te lezen:  Hoe duur is een derde kind?

Wat niet doen bij vergiftiging?

Bel onmiddellijk naar het antigifcentrum (070 245 245). Zij kunnen je zeggen wat je wel of juist niet moet doen. Ze zullen ook oordelen of het nodig is om de spoeddiensten te bellen (112). Blijf bij het slachtoffer tot de hulpdiensten er zijn, maar geef geen water of melk.

Wat is een acute vergiftiging?

De stoffen waarmee de meeste vergiftigingen bij kinderen in Nederland worden veroorzaakt zijn: Geneesmiddelen – in 39% van alle gevallen. Huishoudmiddelen en doe-het-zelf producten – 21%. Planten, paddenstoelen en dieren – 9%.

Welke vergiftigingen komen het meeste voor?

De stoffen waarmee de meeste vergiftigingen bij kinderen in Nederland worden veroorzaakt zijn: Geneesmiddelen – in 39% van alle gevallen. Huishoudmiddelen en doe-het-zelf producten – 21%. Planten, paddenstoelen en dieren – 9%.

Welke vergiftiging is gevaarlijk?

Welke stoffen kunnen ons vergiftigen?

Volgende stoffen kunnen een vergiftiging veroorzaken:vloeistof: bleek- en schoonmaakmiddelen, allesreinigers, ontstoppers;vaste stof: geneesmiddelen, drugs, giftige planten, verdelgingsmiddelen in korrelvorm;gas: uitlaatgassen, koolstofmonoxide, rottingsgassen, butaan- of propaangas.

Wat doe je als je in aanraking bent geweest met een giftige stof?

Als je in aanraking bent geweest met een giftige stof kun je het beste zo snel mogelijk je kleren los knippen of snijden en in een afgesloten zak bewaren. Neem vervolgens contact op met een huisarts of ziekenhuis. De meeste stoffen kun je afspoelen met lauw water, door bijvoorbeeld een douche te nemen.

Wat denk je dat je moet doen wanneer iemand rook gas en een chemische stof heeft ingeademd?

Zorg dat je zelf niet in contact komt met de gevaarlijke stof. Probeer te voorkomen dat iemand nog verder aan de gevaarlijke stof wordt blootgesteld. Bel of laat 112 bellen: Als het slachtoffer suf wordt of buiten bewustzijn raakt.