Een daarvan is dat de figuur van de paashaas ontspringt van een volksverhaal van de Teutonen -een Germaanse stam- over Ostara. Deze godin van de vruchtbaarheid zou een gewond vogeltje veranderd hebben in een haas om het te genezen. Die haas zou ieder jaar terugkomen met eieren als teken van dankbaarheid

Waarom brengt de paashaas eieren en niet de kip?

De meest logische verklaring voor een haas die eieren legt lijkt in ieder geval te zijn dat eieren die door vogels in verlaten hazenlegers werden gelegd, vroeger per ongeluk werden aangezien voor ‘hazeneieren’.

Wat is de bedoeling van Pasen?

Pasen is het feest ter herdenking van Christus’ Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van paaszondag. Pasen is niet zomaar een feest.

Wat heeft de paashaas en eieren met Pasen te maken?

Een daarvan is dat de figuur van de paashaas ontspringt van een volksverhaal van de Teutonen -een Germaanse stam- over Ostara. Deze godin van de vruchtbaarheid zou een gewond vogeltje veranderd hebben in een haas om het te genezen. Die haas zou ieder jaar terugkomen met eieren als teken van dankbaarheid

Wat heeft een kip met Pasen te maken?

kip. Ostara, de godin van de vruchtbaarheid en de lente zou een kip gehad hebben met een lastige gewoonte: het beestje verborg de eieren voortdurend. En dat pikte Ostara niet! Ze veranderde de kip in een haas, die de eitjes weer mocht gaan zoeken

Ook interessant om te lezen:  Wat is de ideale leeftijd om zwanger te worden?

Wat is de achtergrond van Pasen?

In de bijbel staat beschreven dat Jezus Christus in de Joodse paasweek gekruisigd werd, en dat herdenkt men met de Pasen. Daarom is Pasen altijd in de week na de eerste volle maan van de lente. Pasen zal daarom het vroegst op 22 maart en uiterlijk op 25 april vallen.

Wat doet Jezus met Hemelvaart?

Waarom is Pasen zo belangrijk?

Pasen is het belangrijkste christelijke feest en draait om de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. Pasen zelf valt op zondag en is in feite de dag dat Jezus uit de dood herrees. Maar het paasfeest is ook wel de verzamelnaam voor de hele week, van Witte Donderdag tot tweede paasdag

Wat is Goede Vrijdag en Pasen?

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder.