In zeldzame gevallen ontstaat er benauwdheid, flauwvallen, zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. Raadpleeg bij deze verschijnselen direct een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor cetirizine.

Hoe vaak mag je cetirizine gebruiken?

Volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder De aanbevolen dosering is 10 mg eenmaal daags (1 tablet). Gebruik bij kinderen van 6 tot 12 jaar De aanbevolen dosering is 5 mg tweemaal daags (als een halve tablet).

Hoe lang kun je antihistamine gebruiken?

Je kunt antihistaminica ook chronisch gebruiken, bijvoorbeeld bij een allergie voor huismijt, tijdens het pollenseizoen, of als je merkt dat je minder jeuk heeft als je ze gebruikt. Ben je allergisch voor pollen en grassen, begin dan met innemen van antihistaminica ruim vóórdat het gras- of pollenseizoen begint

Hoeveel cetirizine mag je maximaal per dag?

Twee keer per dag 2,5 mg cetirizine. Dit staat gelijk aan twee keer per dag 2,5 ml drank (1 mg/ml). Volgens het Kinderformularium van het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) is de dosering doorgaans 0,5 mg per kg lichaamsgewicht, verdeeld over twee doses. De maximale dosering is 5 mg per dag.

Wat gebeurt er als je teveel cetirizine slikt?

Verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, malaise, mydriase, jeuk, rusteloosheid, sedatie, slaperigheid, stupor, tachycardie, tremor en urineretentie. Zie voor meer informatie over symptomen en behandeling de stofmonografie cetirizine op vergiftigingen.info.

Hoeveel antihistamine mag je per dag?

Standaarddosering die in Nederland wordt gebruikt bij de behandeling van chronische urticaria is voor cetirizine, ebastine en rupatadine 10mg / dag. Voor fexofenadine is dit 180mg / dag en voor levocetirizine en desloratadine 5mg / dag.

Ook interessant om te lezen:  Waarom rijstebloem vanaf 4 maanden?

Wat is beter loratadine of cetirizine?

Cetirizine en loratadine zijn het meest onderzocht en in het algemeen lijkt cetirizine wat effectiever dan loratadine. De verschillen zijn echter niet groot. In het geval van allergische rinitis kan de meeste effectiviteit van antihistaminica worden verwacht indien ze voor het pollenseizoen worden gestart.

Is antihistamine slecht voor je?

Maagdarmklachten zoals maagpijn, diarree, toename eetlust. Over het algemeen geven antihistaminicum echter GEEN OF NAUWELIJKS BIJWERKINGEN.

Is antihistaminica gevaarlijk?

Als het histamine in de bloedbaan wordt uitgestort kan dit tot variërende en soms levensgevaarlijke situaties leiden. De effecten variëren van lichte ademhalingsmoeilijkheden via bloeddrukdaling tot diepe shock en zelfs tot overlijden.

Hoe lang mag je Bellozal nemen?

Cetirizine is sinds 1987 internationaal op de markt. Het is zonder recept verkrijgbaar onder de merknamen Hooikoortstablet Cetirizine, Allergietablet cetirizine, Prevalin Allerstop, Reactine en Zyrtec en als het merkloze Cetirizine in tabletten en in drank.

Is Zyrtec hetzelfde als cetirizine?

Cetirizine is sinds 1987 internationaal op de markt. Het is zonder recept verkrijgbaar onder de merknamen Hooikoortstablet Cetirizine, Allergietablet cetirizine, Prevalin Allerstop, Reactine en Zyrtec en als het merkloze Cetirizine in tabletten en in drank.

Hoeveel hooikoorts pillen mag je op een dag?

Kan je overdosis krijgen van hooikoorts medicijnen?

4 Overdosering Overdosering met loratadine verhoogde het optreden van anticholinerge symptomen. Slaperigheid, tachycardie en hoofdpijn werden gemeld met overdoses. In geval van overdosering moeten algemene symptomatische en ondersteunende maatregelen worden genomen en worden voortgezet zo lang als nodig.

Hoeveel Bellozal per dag?

De aanbevolen dosering bij volwassenen, inclusief oudere personen en adolescenten ouder dan 12 jaar, is 1 tablet (20 mg) per dag. De tablet moet oraal worden ingenomen.