Slachtoffer laten braken Laat het slachtoffer de mond openen. Laat het slachtoffer moet met de vingers achter in de keel gaan. Meestal is dit al genoeg. Bij geen reactie: laat het slachtoffer met de vingers over de achterkant van de tong wrijven

Wat moet je doen als iemand iets giftigs heeft ingenomen?

Wat doe je bij een vergiftiging?Stop zo mogelijk de verdere blootstelling van het slachtoffer aan de gevaarlijke stof.Bij branderig gevoel of pijn: laat het slachtoffer de mond spoelen met water en dit vervolgens uitspugen.Bel of laat 112 bellen: … Bel in overige gevallen direct met de huisarts of de spoedpost.

Wat te doen bij inname spiritus?

Adviezen bij niet schuimende schoonmaakmiddelen, ammonia, bleekwater, spiritus:Niet laten braken.Een glaswater laten drinken.Arts raadplegen

Hoe laat je een kind braken?

Als je het kind moet laten braken laat je eerst een klein glaasje water drinken. Dit om enige maaginhoud te creëren. Daarna ga je met bijvoorbeeld de steel van een lepel of een soortgelijk voorwerp voorzichtig achterin de mond over de tong. Dit wekt het braakreflex op.

Hoe weet je of iemand vergiftigd is?

Hoe herken ik vergiftiging? Dat hangt sterk af van de soort stof en de hoeveelheid. Mogelijke verschijnselen zijn: misselijkheid, braken, huiduitslag, benauwdheid, hartritmestoornissen, verwardheid, bewusteloosheid en zelfs de dood.

Welke 4 soorten vergiftiging zijn er?

Denk bijvoorbeeld aan vergiftiging door medicijnen, planten of schoonmaakmiddelen….VergiftigingVaste stoffen: medicijnen, drugs, bepaalde planten, vaatwas tabletten.Vloeibare stoffen: vloeibare medicijnen, allesreiniger, gootsteenontstopper of alcohol.Gassen: koolmonoxide, chloorgas of uitlaatgassen

Wat is de juiste volgorde van handelen bij vergiftiging?

Eerste hulp bij vergiftiging hangt af van de ernst van de symptomen die het slachtoffer heeft. Bij ernstige verschijnselen (bewusteloosheid, ademhalingsproblemen of ernstige chemische brandwonden) ga je eerst 112 bellen en bij minder ernstige verschijnselen help je eerst je slachtoffer en bel je daarna 112

Ook interessant om te lezen:  Hoe ziet je afscheiding eruit als je zwanger bent?

Is spiritus slecht voor je?

Brandspiritus of spiritus is water met alcohol en allerlei toevoegingen. Je kunt het gebruiken als schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld om de ramen te lappen bij koud weer. Er blijft dan wel een blauwe waas op de ramen achter. Spiritus is snel ontvlambaar en dus gevaarlijk

Wat gebeurt er als je spiritus drinkt?

Stimuleer braken niet zonder advies van het Antigifcentrum of een arts. Hierdoor zou het slachtoffer zich kunnen verslikken en gevaarlijke stoffen in de longen krijgen, of kan een giftige stof een tweede maal langs de slokdarm passeren.

Waarom geen braken opwekken?

Stimuleer braken niet zonder advies van het Antigifcentrum of een arts. Hierdoor zou het slachtoffer zich kunnen verslikken en gevaarlijke stoffen in de longen krijgen, of kan een giftige stof een tweede maal langs de slokdarm passeren.

Wat zijn de signalen van kindermishandeling?

Is Zwitsal giftig?

Detergent is niet giftig maar wel irriterend (prikkelend) en kan daarom braken veroorzaken.

Wat wordt bedoeld met intoxicatie symptomen?

Een vergiftiging kan allerlei lichamelijke verschijnselen veroorzaken, zoals:Misselijkheid.Braken.Huiduitslag.Benauwdheid.Hartstoornissen.Bewusteloosheid.Coma.Overlijden.

Wat niet doen bij vergiftiging?

Bel onmiddellijk naar het antigifcentrum (070 245 245). Zij kunnen je zeggen wat je wel of juist niet moet doen. Ze zullen ook oordelen of het nodig is om de spoeddiensten te bellen (112). Blijf bij het slachtoffer tot de hulpdiensten er zijn, maar geef geen water of melk.

Wat is acute vergiftiging?

Acute vergiftiging Deze wordt gekenmerkt door een kortdurende blootstelling aan een grote hoeveelheid en/of hoge concentratie van een geneesmiddel of verbinding. Dit is vaak eenmalig of enkele malen binnen een tijdsbestek van hooguit 24 uur.